Petőháza települést a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja".


Pénzügyi partnerünk

Google

 

Üdvözöljük Petőháza Község honlapján!


9443 Petőháza, Kinizsi Pál u.42.  Tel.: (99) 380-965


                          
   Híreink, eseményeink hónapról-hónapra

   

    

  Meghívó

  "Hasznos Tudás" Tematikus El�adássorozat

  Szeretettel várjuk a Nemzeti Művelődési Intézet Győr-Moson-Sopron Megyei Irodája által szervezett előadássorozat petőházai állomásaira.
  Célunk a mindennapi minőségi és gazdaságos életvitelt segítő praktikus ismeretek átadása.

  Helyszín: Közösségi Ház / 9443 Petőháza, Kinizsi P. u. 51.
  Id�pontok:

  2014.szeptember 15. 17.30-19.30 óráig
  2014. október 1. 17.00-19.00 óráig

  Részletes információkért kattintson ide! (pdf)  2014. évi helyi önkormányzati választások  Kedves Petőházi Elszármazott!

  Petőházi Hazaváró néven 2014 őszén megszervezzük a falunkból elszármazottak találkozóját. Programunkra tisztelettel és szeretettel hívjuk és várjuk azokat, akik Petőházán születtek, itt laktak, akiket múltjuk, gyökereik valamilyen módon településünkhöz kötnek.

  Bárhová is vitt/visz az élet a szülőhely, a gyermekkor, a fiatalság emlékei mindig velünk vannak, összekötnek. Élhetünk bárhol a világban mindig petőházi marad, aki itt és petőházinak született.

  Ez a föld a tiéd, ha elmégy visszavár (Koltay Gergely)

  Mi, akik itt éljük mindennapjainkat szívesen találkoznánk Önökkel/Veletek, hogy beszélgessünk, felidézzük a régi emlékeket.

  Kedves Petőházi Elszármazott!

  Szeretettel várjuk Önt családjával együtt a Petőházi Hazaváróra, melynek időpontja: 2014. szeptember 27.

  Program:

  8:00 HORGÁSZVERSENY (Belső tó)
  11:00 NOSZTALGIA LABDARÚGÓ-MÉRK�ZÉS (PET�HÁZI BAJNOKOK-ETO ÖREGFIÚK)

  PETŐHÁZA KINYITJA KAPUIT 10-16 óráig

  Kiállítás a falu több pontján:
  óvoda,
  iskola,
  Tűzoltószertár,
  Polgármesteri Hivatal
  Közösségi Ház
  Magángyűjtemények

  RETRO KOCSMA PETRICSÁK - STÁDI kocsma Nyitva tartás 10-16 óráig
  14 óra HÁLAADÓ SZENTMISE a korábban Petőházán szolgálatot teljesített lelkipásztorok közreműködésével
  100 éves a petőházi iskola- EMLÉKTÁBLA avatása
  HAZAVÁRÓ-FA ültetése a Közösségi Ház előtt

  16 óra PETŐHÁZA BEMUTATKOZIK kulturális műsor

  KÖTETLEN BESZÉLGETÉS

  ZENÉS MULATSÁG A MOBILIZMÓ és a MUSIC CAFE KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL

  A HELYI NOSZTALGIA BUSZJÁRAT 10-16 óráig, a FALUNÉZ� KISVONAT 10-16 óráig közlekedik

  A rendezvény ideje alatt a helyszínen hideg és meleg büfé működik

  Kérjük, hogy részvételi szándékát a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével szíveskedjék jelezni, melyet e-mailben, vagy postai úton várunk.

  Cím: Közösségi Ház, 9443 Petőáháza, Kinizsi Pál. u. 51.
  e-mail: petohazihazavaro@gmail.com

  A meghívó
  letölthető, innen:
  doc f
  ormátum


  A jelentkezési lap letölthető, innen:  
  doc formátum


  Jelentkezési határidő: 2014. szeptember 10.

  További információ: Lévainé Soós Klára 20/230-97-06
  klara0422@freemail.hu

  Szívesen fogadjuk jelzését abban az esetben is, ha van tudomása elszármazott petőháziak elérhetőségeiről.

  Kérjük, hogy részvételi szándékát a tervezés megkönnyítése érdekében minél hamarabb jelezni szíveskedjék!

  Petőháza, 2014. június 30.

  Tisztelettel: Petőháza Község Önkormányzata


  Közzététel

  Az Oázis Kulturális és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felel�sség� Társaság 2013. 12. 31. nappal készített mérleg és eredmény-kimutatásának főbb adatai:

  Közzététel  (pdf)                 Közzététel (doc)  


                   KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS  2013

          Petőházi Cukoripari és Helytörténeti Gyűjtemény Közhasznú Alapítvány

  Tevékenység:

   Az év folyamán az alapítvány folytatta gy�jt�, kutató tevékenységét, most már osztrák kutató kollégák közrem�ködését is igénybe véve, a régi soproni iparkamarai területén lév� cukorgyárak történetének, technológiai fejl�désének feltárása céljából. A kapott pályázati összeg erejéig a Pet�házi Önkormányzat kamatmentes el�leget biztosított, így lehet�vé vált, hogy a nyár végéig elkészüljenek a saját tervezés� interaktív bútorok, a foglalkoztató terem bútorzata, a kiállítás tematikai összeállítása. Az öt érint�képerny�s infopultra elkészültek a bemutató képsorok. A Soproni Múzeummal együttm�ködve befejez�dött a kiállító termek berendezése, az év folyamán karbantartott, feljavított, kiállítási formába hozott m�szerek, berendezések elhelyezése, kétnyelv� feliratozása, felkerültek a képekkel ellátott elsötétít�k. A helyi nyugdíjas klub a meglév� bekeretezett technológiai kép- és oklevél anyag megtisztításában és felrakásában volt a segítségünkre. A Cukoripari Kutató Intézet a Magyar J-diffúzió makettjének kölcsönadásával emelte a kiállítás színvonalát. A községi falunap megnyitása el�tti estén nagysiker� el�adással egybekötött �Cukordélutánt� rendeztünk, melyet a jelenlév�k igénye alapján 2014-ben is tervezünk.

   

   Májusban került sor a költségek els� 2.865 eFt részletének lehívására, mely a könyvelési évben meg is érkezett. Szeptember 21-én, a Közösségi Ház fennállásának évfordulóján került sor a kiállítás m�sorral, el�adásokkal tarkított megnyitójára. A nagy érdekl�dés övezte ünnepélyen a helyi nyugdíjasok egyesülete válogatott ének m�sorát, Horváth Julika pedig saját versét adta el�. Piskolti Béla polgármester bevezet�jét Dr. Tóth Imre, Kaufman Ilona, Tömördi Máté el�adása követte, majd Ivanics Ferenc országgy�lési képvisel� nyitotta meg a kiállítást. A megnyitó környékbeli- és helyi vendégei között osztrák kollégák, budapesti, hatvani, tatabányai, szili, szabadegyházi, sárvári érdekl�d�k is megjelentek.

   

   A kiállítás nívós megjelenése nagyban köszönhet� a Leader pályázati támogatás mellett a Bétacukor 96. Kft. több alkalommal nyújtott támogatásának, a Cundpald kehely másolatának és tartószekrényének elkészültét támogató Velux Alapítványnak, egy-egy üveges kiállítószekrény létrehozásában pedig az Allied Solutions Central Eastern Europe Kft. és az 1. Magyar Cukormanufaktúra támogatásának. A folyosói képek rámáit az Anilin Kft. Az infopultokat a MC Zrt. biztosította. Több alkalommal kaptunk önzetlen segítséget cukorgyári kollégáktól, muzeológus kollégáktól, ismer�sökt�l a karbantartáskor, berendezéskor, szállításoknál, takarítási munkáknál.

   

   Az átadási ünnepség lebonyolítása után, szept. végén került sor a pályázati összeg maradékának lehívására, melynek kifizetése 2014-re tolódott.

   A volt soproni kamarai körzet összegy�jtött dokumentum- és képanyagának jelent�s része került be az Akadémia Kiadónál Karácsony el�tt megjelent �Volt egyszer egy Cukoripar� cím�, a cukorról, cukoriparról, a nagy Magyarország cukorgyárairól átfogó képet adó könyvbe, melynek összeállításában is jelent�s szerepet vállaltunk.  

  Korábban levélben kértük a MC ZRT. igazgatóságát, hogy felvett lista alapján 25 db régi (1866-1927 között kiadott) szakkönyvet bocsásson a gy�jtemény rendelkezésére, melyeket a megnyitásra kölcsönszerz�déssel megkaptunk.

   Jelent�s önkormányzati segítséget jelent hogy a gy�jtemény a Közösségi Házban talált otthonra, melyet az alapítvány a ház programjaihoz kapcsolódva próbál viszonozni.

   

   Újabb pályázattal próbáltuk a nyári üzemeltetés személyi és az információs fejlesztés költségeit biztosítani, ami ezúttal sem vezetett sikerre, az Eper rendszer befogadta, megfelelt, de forráshiány miatt ismét elutasításra került.

   

  Az emberi Er�források Minisztériumánál bejelentkeztünk közérdek� önkéntes tevékenység végzésére, amely 2013. 01. 11-én lépett hatályba.

   

  Pénzügyi helyzet:

  A pénzügyi bevételeink 3568 eFt támogatással emelkedtek, ebb�l 2.865 eFt Leader pályázati, 704 eFt egyéb, s kb. 360 eFt természetbeni (kiállító szekrények, képkeretek) támogatás volt. Az év során még a m�ködéshez elengedhetetlen kiadások (számlavezetés, könyvelés, szükséges posta-, nyomtató- és irodaszerek, bank költségek) merültek fel.

  A felmerült költségek az el�z� években gy�jtött tartalékokkal együtt, teljes egészében az alapítvány közhasznúságát szolgálták.

   

  Az alapítvány célját szolgáló tárgyi vagyon gy�jtésének és tárolásának költségei nem kerülnek elszámolásra, a restaurálás anyag-, ill. vegyszer költségei az önzetlen segít�k jóvoltából minimálisak voltak.

  A tárgyi eszköz állományunk 2013-ban adományozott és vásárolt m�szaki könyvekkel, újabb eszközökkel gyarapodott.

   

  Az alapítvány eseményei, publikációi az Önkormányzat honlapján és a Pet�házi Krónika hasábjain, a megnyitás hírei a megyei médiákban jelentekek meg.

  A könyvel� cég  2012 éves díja: 30 000 Ft/év + ÁFA 2013-ban került elszámolásra, a 2013 év könyvelését már Németh Tihamérné (Saci Bt.) végzi.

   

  Az alapítvány költségvetési támogatásban nem részesült, vezet� tisztségvisel�i juttatást nem kaptak.

   

  Id�ráfordítás:

  A kiállítás megvalósítására az önzetlen segít�k részér�l mindösszesen 709 társadalmi munkaóra fordítódott, ami a vonatkozó rendelet értelmében 612Ft-al számolva 437 905Ft munkadíjnak felelne meg. A különféle feladatok segítésében több, mint 20-25 f� vett részt.

   

  Kelt: Pet�háza 2014. 04. 15.

   

  Melléklet: A kett�s könyvvitelt vezet� egyéb szervezet egyszer�sített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142

    Tömördi Máté
    Kuratórium elnöke

  A Pet�házi Cukoripari és Helytörténeti Gy�jtemény Közhasznú Alapítvány  

   Kuratóriuma a 2013. évi közhasznúsági jelentést és az alapítvány egyszer�sített mérlegét

  2014. 04. 24 - i ülésén egyhangúan elfogadta.

                                                                                   Tömördi Máté
    Kuratórium elnöke

                               Közzététel (pdf formátum)

  A Pet�házi Cukoripari és Helytörténeti Gy�jtemény Közhasznú Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztend�r�l


                   


               Tájékoztatók és letölthet� dokumentumok

  Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2014. május 1. napjától mez�- vagy erd�gazdasági föld (korábbi szóhasználattal: term�föld) tulajdonjogát és használatát f�szabály szerint csak olyan természetes személy szerezheti meg, aki földm�vesnek min�sül, föld használatát pedig csak olyan gazdálkodó szervezet szerezheti meg, amely mez�gazdasági termel�szervezetnek min�sül.

  Földm�vesnek, mez�gazdasági termel�szervezetnek május 1. napjától az min�sül, akit illetve amely szervet ilyenként a Földhivatal nyilvántartásba vett. A nyilvántartásba vétel kérelem alapján történik. Az eljárás szabályait (magánszemélyekre és gazdálkodó szervezetekre külön-külön) a mellékelt tájékoztatók tartalmazzák.

  Tájékoztató mez�gazdasági termel�szervezetek nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárásról (gazdálkodó szervezetek részére!)

  Tájékoztató földm�vesek nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárásról (magánszemélyek részére!)

  Mez�gazdasági termel�szervezetként való nyilvántartásbavétel iránti kérelem

  Földm�vesként való nyilvántartásbavétel iránti kérelem


                          
                           

                   Jelentezési lap innen letölthet�!


                            KÖZZÉTÉTEL

                TAO támogatás - Pet�házi Sportegyesület
  (Kattintson a linkre a dokumentumokat tartalmazó oldal megtekintéséhez!)


   

                     


  KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

  2012

          Pet�házi Cukoripari és Helytörténeti Gy�jtemény Közhasznú Alapítvány

  A KHA alapadatai:

  A Gy�r-Moson-Sopron Megyei Bíróság 51236.szám alatt elrendelte nyilvántartásba vételét,
  Az alapítvány lajstromszáma: Pk.A.KH.60.35/2010/2
  Az alapítvány székhelye: 9443 Pet�háza. Kinizsi u.51.
  Az alapító okirat kelte:  2010. március 10.
  Közhasznúsági fokozata: közhasznú szervezet
  A beadás kelte: 2010. 03. 10. A végzés kelte: 2010. április 16.
  A joger�re emelkedés id�pontja: 2010. május 7.
  Adószáma: 18028599-1-08
  Pénzforgalmi száma. 59500344-11076577 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
  A KSH felé az alapítvány bejelentése megtörtént.

  Szöveges beszámoló:

  Az év folyamán az alapítvány folytatta gy�jt�, kutató tevékenységét a régi soproni iparkamarai területen lév� cukorgyárak történetének, technológiai fejl�désének feltárása ügyében. 2011 �szén saját munkával elkészített és beadott egy pályázatot az interaktív bútorok elkészítésére. A környékbeli iskolákkal, a Soproni Berzsenyi Dániel Líceummal és a Soproni Múzeumokkal együttm�ködési szerz�dés készült a gy�jtemény anyagának iskola közelbe hozása céljából. Elkészültek és beüzemelésre kerültek a MC Zrt. segítségével az érint�képerny�s információs pultok, megtörtént a szoftvervásárlás, a feltöltésre 2013-ban kerül sor. Kapcsolatfelvétel történt a mai határon túlnyúló ipartörténet szélesebb ismereteinek megszerzése céljából az ausztriai egykori hirmi cukorgyár és siegendorfi cukorgyár alapítóinak leszármazottaival, az ottani EU-s emlékprojekt muzeológusaival. A kremsdorfi magánygy�jtemény tulajdonosától, Inka Janetschek-Rothermantól számos eredeti fénykép másolása mellett múlt századbeli kézi répakiszed� villát, fejel� kést kaptunk. Folyamatos információcserét eredményez� kapcsolat létesült az osztrák cukoripar történetét feldolgozó cukoripari- és történész kollégákkal.

  A beadott Leader pályázat a második körben pozitív elbírálást nyert, így a hatályba lépés után november végét�l megkezd�dött a berendezések megrendeléseinek el�készítése. A gyártás 2013 tavaszán valósul meg, de a Nagycenkr�l ígért tárlók rendelkezésre állása a mai napig bizonytalan.

  További (NCA) pályázat is beadásra került a m�ködés biztosítására, az Eper rendszer befogadta, nyert, de forrás hiány miatt várakozó listára került.

  Az emberi Er�források Minisztériumánál bejelentkeztünk közérdek� önkéntes tevékenység végzésére, amely 2013. 01. 11-én lépett hatályba.

  Korábban levélben kértük a MC ZRT. igazgatóságát, hogy egy felvett lista alapján 25 db régi (1866-1927 között kiadott) szakkönyvet bocsásson a gy�jtemény tulajdonába, szóbeli ígéretet kaptunk, hogy a megnyitásra átszállítható az anyag.

  A gy�jtemény anyagához kapcsolódóan folytatódott a foto- és video anyaggy�jtés a gyár régi dolgozóinak felkeresésével, négy családi hagyatékból is kiállítható anyagokat kaptunk. A téli id�ben megkezd�dött a régi eszközök rendbetétele, renoválása, kiállítható formába hozása.

  A MC Zrt. Kaposvári Cukorgyárából a nyár folyamán régi laborm�szereket kaptunk használati szerz�déssel, kampány alatt pedig egy megvalósítandó technológiai sémához az üzemb�l mintákat vettünk. Elkészült a Soproni Kereskedelmi- és Iparkamara területén egykor m�köd� cukorágazat teljes kör� feldolgozása, jelenleg a kiadó keresése folyik. Ismertet� cikkeket közöltünk a Pet�házi Krónika hasábjain, helytörténeti közrem�ködéssel részt vettünk a Leader �Itt vagyok otthon� kiadványában.

   Pénzügyi helyzet:

  A bankszámla 200eFt támogatással emelkedett, az év során némi � m�ködéshez elengedhetetlen kiadáson (számlavezetés, könyvelés, szükséges posta-, nyomtató- és irodaszerek), valamint a pályázati el�írás által felmerülteken kívül � év végéig számottev� költség nem merült fel.

  Az alapítvány célját szolgáló tárgyi vagyon gy�jtésének és tárolásának költségei, a kapcsolatfelvétellel és pályázatokkal járó utazások költségei nem kerültek elszámolásra, az anyagok kiállítótéri állapotba hozása továbbra is természetesen megoldást kíván. Ez ügyben a helyi nyugdíjas klub tagjai felajánlották segítségüket.

   Elemei:

  Tárgyi eszközök, (m�szerek, tárgyak): egyéni gy�jtés és a gyár bontásával feleslegessé vált megsz�nések anyagai: becsült értéke 400 000 Ft
  Dokumentumok, Oklevelek (keretben): becsült értéke 150 000 Ft
  Szakkönyvek: ( melléklet) cukoripari szakkönyvek, tankönyvek, folyóirat mintapéldányok becsült értéke: 288 000 Ft
  Foto-, film-, DVD  és video anyagok: becsült értéke: 400 000 Ft

                                         Összesen: 1 238 000 Ft

  A korábban lekötött 500 000Ft összeg változatlan, ezt nagyobbrészt a kiállítás berendezéseire kívánja az alapítvány felhasználni, az ezt meghaladó összeg a kisebb kiadások fedezése céljából házi pénztárba került.

  Az alapítvány eseményei az Önkormányzat honlapján jelennek meg.

  A könyvel� cég: (Obligo Bt. 9400. Sopron, Kuruc krt. 13.)

  Tárgyalások folytak az ajánlattev�kkel a gy�jteményi és a foglalkoztató helység interaktív bútorzatának kialakítása céljából, melyhez pályázati úton szerettük volna a pénzügyi fedezetet biztosítani.  

  Az alapítvány költségvetési támogatásban nem részesült, vezet� tisztségvisel�i juttatást nem kaptak.

  Kelt: Pet�háza 2013. 05. 20.

  Tömördi Máté
  Kuratórium elnöke

  A Pet�házi Cukoripari és Helytörténeti Gy�jtemény Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma a 2012. évi közhasznúsági jelentést és az alapítvány egyszer�sített mérlegét 2013. 05. 23-i ülésén egyhangúan elfogadta.

  Tömördi Máté  
  Kuratórium elnöke

   


                           Regionális statisztikai adatok

  Az elemzések célja a településükön él�k biztosítási szokásainak megismer(tet)ése. 
  A statisztikák a 2004-2012 közötti id�szak adatait dolgozzák fel és éves bontásban mutatják be azokat. A 2004. évre vonatkozóan autó (kötelez� gépjárm� felel�sség-, illetve casco) biztosításokkal és utasbiztosításokkal kapcsolatos statisztikai adatok, a 2005-2012 közötti id�szakra vonatkozóan az autó- és utasbiztosításokon felül már lakásbiztosításokkal kapcsolatos adatok, ábrák is bemutatásra kerülnek. A statisztikákat ábrákkal, diagramokkal szemléltetjük, amikhez rövid leírást is adunk - megkönnyítve azok értelmezését.

                 http://www.biztositas.hu/stat/petohaza/index.html


     Kedves Barátaim, egykori Kollégák,
  szándékunkkal Szimpatizálók!

  Kérlek Bennetek, ha más, fontosabb bels� elkötelezettségetek nincs,  

                                                 adótok 1 %-ával

  segítsétek élelmiszeriparunk egykori büszkeségének, a cukoriparnak ipartörténeti emlékeit a jöv� számára mind teljesebben átadható formában meg�rizni!

  Közhasznú alapítványunk adószáma:18028599-1-08
  Neve: Pet�házi Cukoripari és Helytörténeti Gy�jtemény Közhasznú Alapítvány

  Segít� szándékotokat ezúton is tisztelettel megköszönöm!

  Az alapítvány Kuratóriuma nevében:
  Tömördi Máté Kuratórium elnök


  Tájékoztató a járási hivatalról és a települési ügysegédr�l

  Tisztelt pet�házi lakosok!

  Tájékoztatom Önöket, hogy 2013 januárjától megkezdi m�ködését a Gy�r-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni Járási Hivatala, melynek székhelye Sopron, F� tér 5., kirendeltsége m�ködik Fert�dön, a Madách sétány 1. sz. alatt.

  A járási hivatal átveszi a jegyz�kt�l az államigazgatási ügyek mintegy felét, ezek okmányirodai feladatok, egyes gyám-és gyermekvédelmi ügyek, szociális igazgatási, családtámogatási, köznevelési, menedékjogi ügyek, egyes speciális építésfelügyeleti és építéshatósági feladatok, egyéni vállalkozói tevékenység engedélyezése, egyes kommunális, állategészségügyi, vízügyi hatáskörök, helyi védelmi bizottságok vezetése, valamint a szabálysértési feladatok.

  A jegyz� hatáskörében maradnak mindazok az ügyek, amelyekhez els�sorban helyi ismeretek szükségesek, illetve  helyi mérlegelésre van lehet�ség: pl. birtokvédelem, hagyatéki ügyek, anyakönyvi eljárás, adóigazgatás és végrehajtás, egyes építésügyek (körzetközponti jegyz�nél), kereskedelmi engedélyezés, helyi önkormányzati rendelethez kötött szociális ellátások, stb.

  Az okmányirodai ügyeket Önök továbbra is � a járási hivatal keretén belül m�köd� okmányirodákban � Sopron, F� tér 5., illetve Fert�d, a Madách sétány 1. sz. alatt tudják intézni. A többi járási hatáskörbe tartozó ügy intézésében, kérelem benyújtásában segítséget nyújt Önöknek a települési ügysegéd, akinek ügyfélfogadása 2013. január második hetét�l hetente keddi napokon 8.30-10.30óra között lesz a Polgármesteri Hivatalban.

  A járási hivatal hatáskörébe tartozó ügyekr�l felvilágosítást kaphatnak ügyfélszolgálati ügyintéz�inkt�l a 99/515-291, vagy 99/515-292 telefonszámon.

  Az okmányirodák ügyfélfogadási ideje:

                Sopron                                                Fert�d

  Hétf�: 10.00-12.00 13.00-17.00        Hétf�: 12.00-16.00  

  Kedd        -                                          Kedd:    8.00-12.00

  Szerda: 8.00-12.00 13.00-15.30       Szerda: 8.00-12.00; 12.3017.00

  Csütörtök: 8.00-12.00;13.00-14.30   Csütörtök:     -         

  Péntek: 8.00-12.00                            Péntek:08.00-12.00

   

  A járási hivatal ügyfélfogadási ideje okmányirodain kívüli ügyekben:

          Hétf�       08.00-12.00     13.00-16.00

          Szerda      08.00-12.00 13.00-16.00

          Péntek  08.00-12.00

  Célunk, a dinamikus, ügyfélbarát közigazgatási szolgáltatás, az Önök megelégedésére! 2013-tól állunk szíves rendelkezésükre!   Pet�háza valamennyi lakójának áldott Karácsonyt, és sikerekben gazdag újesztend�t kívánunk.

  Tisztelettel::
  dr. Tölli Katalin s.k.
  járási hivatalvezet�


                              KÖZÉRDEK� ADATOK

   A 2010-2011. évi támogatások
  ide kattintva
   megtekinthet�k.
  (xls.formátum)
   

  PET�HÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
  KÉPVISEL�-TESTÜLETÉNEK
  7/2011. (V. 31.)  önkormányzati  RENDELETE

  A helyi építési szabályzatról szóló 9/2003. (VIII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról
  (doc.formátum)

  JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK
  ide kattintva
  megtekinthet�k
  (pdf. formátum)
   

   

              


                                   Tájékoztató!   

  Pet�háza Község Önkormányzata Képvisel�-testületének 62/2011. (V.30) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

  Petõháza Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete hatályos településszerkezeti tervét az alábbiak szerint módosítja:

  Területfelhasználás:
  - a 199/5 hrsz-ú telek egy részének kereskedelmi, szolgáltató területi felhasználása (1.sz. módosítás),
  - a 135/61 hrsz-ú telek falusias lakóterületi felhasználása (2. sz. módosítás),
  - a 269/37 hrsz-ú telek vízgazdálkodási területi felhasználása (4. sz. módosítás),
  -a 269/3, valamint 269/114 hrsz-ú telek beépítésre nem szánt különleges területi felhasználása (4. sz. módosítás)
  - a TSZ-J1M jelû, Rp.I.113-8,10 munkaszámú tervlapon jelölteknek megfelel�en.

  Közlekedésszerkezet:
  A Kossuth L. utca, valamint a Gyári út összekötése.
  Táj- és örökségvédelem:
  Fertõdi Eszterházy kastély vue-jének tengelyvonalának feltüntetése, mely által kijelölt sávba a látványt zavaró építmény nem kerülhet.

  A teljes anyag letölthet�!
  El�zetes tájékoztató eljárás (Vélemények figyelembe vétele)
   Jóváhagyott munkarészek

   (pdf formátum)

  Piskolti Béla              Horváthné dr. Dávid Mária
  polgármester                            jegyzõ

  Petõháza, 2011. június 22.     


  Letölthet� dokumentumokban:
  Településszerkezeti terv, Területfelhasználási terv, Szabályozási terv I. (belterület), Szabályozási terv II. (külterület)


   
     

   

 

Bemutatkozás | Polgármesteri Hiv. | Képvisel�testület | Közlemények | Pályázatok, hirdetmények | Letölthető dokumentumok | Oktatás | Kultúra | EgészségügySport, szabadidő  | Civil szervezetek | Hitélet  | Cégek, vállalk. | Fotógaléria | Testvértelepülés | Az Európai Unióról |  Közérdekű információkHasznos információk Apróhirdetések

Copyright  | Impresszum