Petőháza települést a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja".


Pénzügyi partnerünk

Google

 

Üdvözöljük Petőháza Község honlapján!


9443 Petőháza, Kinizsi Pál u.42.  Tel.: (99) 380-965


                          
   Híreink, eseményeink hónapról-hónapra

   

    

                    


                    


                                        FELHÍVÁS!

  Az Önkormányzat kezdeményezésére, a civil szervezetek összefogásával, tavaszi takarítást végzünk Petőházán 2014. április 25-26-án. Kérjük a lakosságot, hogy segítségével támogassa kezdeményezésünket, tegyünk közösen lakóhelyünk tisztaságáért!

  Az alábbi helyeken végzünk szemétgyűjtést:
  · Petőházi Nefelejcs Nyugdíjas Klub Egyesület: Fekete út mellett
     péntek 9 óra
  · Tűzoltó Egyesület: Tűzoltószertár környéke, Ikvától bevezető út mentén, Fertőendréd felé kivezető út mentén:
  szombat 9 óra
  · Ifjúsági klub: játszótér festése:
  péntek 16 óra
  · Polgári Kör: Millenniumi Emlékpark, játszótér:
  péntek 17 óra
  · Sportegyesület: labdarúgópályák környéke:
  péntek 16 órától
  · Iskola: gyárral szembeni parkoló, Emlékpark: május 10. · Horgászegyesület: tavak környéke (elvégezve)

  Közreműködésüket előre is köszönjük!

  A hulladék összegyűjtéséhez szemeteszsákot, valamint gumikesztyűt az Önkormányzat biztosít. Kérjük, hogy csatlakozzanak felhívásunkhoz, tisztítsuk meg közösen  közterületeinket!


  FIGYELEM!

  Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2014. április 26-án, szombaton 8-16 óra között elektronikai hulladék (tv, hűtőszekrény, mosógép, kisháztartási gépek, számítógép, stb.) gyűjtésére kerül sor a Kinizsi Pál utca 9. alatti régi italbolt udvarán.

  Petőháza Község Önkormányzata


       
                   


               Tájékoztatók és letölthető dokumentumok

  Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2014. május 1. napjától mező- vagy erdőgazdasági föld (korábbi szóhasználattal: termőföld) tulajdonjogát és használatát főszabály szerint csak olyan természetes személy szerezheti meg, aki földművesnek minősül, föld használatát pedig csak olyan gazdálkodó szervezet szerezheti meg, amely mezőgazdasági termelőszervezetnek minősül.

  Földművesnek, mezőgazdasági termelőszervezetnek május 1. napjától az minősül, akit illetve amely szervet ilyenként a Földhivatal nyilvántartásba vett. A nyilvántartásba vétel kérelem alapján történik. Az eljárás szabályait (magánszemélyekre és gazdálkodó szervezetekre külön-külön) a mellékelt tájékoztatók tartalmazzák.

  Tájékoztató mezőgazdasági termelőszervezetek nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárásról (gazdálkodó szervezetek részére!)

  Tájékoztató földművesek nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárásról (magánszemélyek részére!)

  Mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásbavétel iránti kérelem

  Földművesként való nyilvántartásbavétel iránti kérelem


                          
                           

                   Jelentezési lap innen letölthető!


                            KÖZZÉTÉTEL

                TAO támogatás - Petőházi Sportegyesület
  (Kattintson a linkre a dokumentumokat tartalmazó oldal megtekintéséhez!)


   

                     


  KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

  2012

          Petőházi Cukoripari és Helytörténeti Gyűjtemény Közhasznú Alapítvány

  A KHA alapadatai:

  A Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság 51236.szám alatt elrendelte nyilvántartásba vételét,
  Az alapítvány lajstromszáma: Pk.A.KH.60.35/2010/2
  Az alapítvány székhelye: 9443 Petőháza. Kinizsi u.51.
  Az alapító okirat kelte:  2010. március 10.
  Közhasznúsági fokozata: közhasznú szervezet
  A beadás kelte: 2010. 03. 10. A végzés kelte: 2010. április 16.
  A jogerőre emelkedés időpontja: 2010. május 7.
  Adószáma: 18028599-1-08
  Pénzforgalmi száma. 59500344-11076577 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
  A KSH felé az alapítvány bejelentése megtörtént.

  Szöveges beszámoló:

  Az év folyamán az alapítvány folytatta gyűjtő, kutató tevékenységét a régi soproni iparkamarai területen lévő cukorgyárak történetének, technológiai fejlődésének feltárása ügyében. 2011 őszén saját munkával elkészített és beadott egy pályázatot az interaktív bútorok elkészítésére. A környékbeli iskolákkal, a Soproni Berzsenyi Dániel Líceummal és a Soproni Múzeumokkal együttműködési szerződés készült a gyűjtemény anyagának iskola közelbe hozása céljából. Elkészültek és beüzemelésre kerültek a MC Zrt. segítségével az érintőképernyős információs pultok, megtörtént a szoftvervásárlás, a feltöltésre 2013-ban kerül sor. Kapcsolatfelvétel történt a mai határon túlnyúló ipartörténet szélesebb ismereteinek megszerzése céljából az ausztriai egykori hirmi cukorgyár és siegendorfi cukorgyár alapítóinak leszármazottaival, az ottani EU-s emlékprojekt muzeológusaival. A kremsdorfi magánygyűjtemény tulajdonosától, Inka Janetschek-Rothermantól számos eredeti fénykép másolása mellett múlt századbeli kézi répakiszedő villát, fejelő kést kaptunk. Folyamatos információcserét eredményező kapcsolat létesült az osztrák cukoripar történetét feldolgozó cukoripari- és történész kollégákkal.

  A beadott Leader pályázat a második körben pozitív elbírálást nyert, így a hatályba lépés után november végétől megkezdődött a berendezések megrendeléseinek előkészítése. A gyártás 2013 tavaszán valósul meg, de a Nagycenkről ígért tárlók rendelkezésre állása a mai napig bizonytalan.

  További (NCA) pályázat is beadásra került a működés biztosítására, az Eper rendszer befogadta, nyert, de forrás hiány miatt várakozó listára került.

  Az emberi Erőforrások Minisztériumánál bejelentkeztünk közérdekű önkéntes tevékenység végzésére, amely 2013. 01. 11-én lépett hatályba.

  Korábban levélben kértük a MC ZRT. igazgatóságát, hogy egy felvett lista alapján 25 db régi (1866-1927 között kiadott) szakkönyvet bocsásson a gyűjtemény tulajdonába, szóbeli ígéretet kaptunk, hogy a megnyitásra átszállítható az anyag.

  A gyűjtemény anyagához kapcsolódóan folytatódott a foto- és video anyaggyűjtés a gyár régi dolgozóinak felkeresésével, négy családi hagyatékból is kiállítható anyagokat kaptunk. A téli időben megkezdődött a régi eszközök rendbetétele, renoválása, kiállítható formába hozása.

  A MC Zrt. Kaposvári Cukorgyárából a nyár folyamán régi laborműszereket kaptunk használati szerződéssel, kampány alatt pedig egy megvalósítandó technológiai sémához az üzemből mintákat vettünk. Elkészült a Soproni Kereskedelmi- és Iparkamara területén egykor működő cukorágazat teljes körű feldolgozása, jelenleg a kiadó keresése folyik. Ismertető cikkeket közöltünk a Petőházi Krónika hasábjain, helytörténeti közreműködéssel részt vettünk a Leader „Itt vagyok otthon” kiadványában.

   Pénzügyi helyzet:

  A bankszámla 200eFt támogatással emelkedett, az év során némi – működéshez elengedhetetlen kiadáson (számlavezetés, könyvelés, szükséges posta-, nyomtató- és irodaszerek), valamint a pályázati előírás által felmerülteken kívül – év végéig számottevő költség nem merült fel.

  Az alapítvány célját szolgáló tárgyi vagyon gyűjtésének és tárolásának költségei, a kapcsolatfelvétellel és pályázatokkal járó utazások költségei nem kerültek elszámolásra, az anyagok kiállítótéri állapotba hozása továbbra is természetesen megoldást kíván. Ez ügyben a helyi nyugdíjas klub tagjai felajánlották segítségüket.

   Elemei:

  Tárgyi eszközök, (műszerek, tárgyak): egyéni gyűjtés és a gyár bontásával feleslegessé vált megszűnések anyagai: becsült értéke 400 000 Ft
  Dokumentumok, Oklevelek (keretben): becsült értéke 150 000 Ft
  Szakkönyvek: ( melléklet) cukoripari szakkönyvek, tankönyvek, folyóirat mintapéldányok becsült értéke: 288 000 Ft
  Foto-, film-, DVD  és video anyagok: becsült értéke: 400 000 Ft

                                         Összesen: 1 238 000 Ft

  A korábban lekötött 500 000Ft összeg változatlan, ezt nagyobbrészt a kiállítás berendezéseire kívánja az alapítvány felhasználni, az ezt meghaladó összeg a kisebb kiadások fedezése céljából házi pénztárba került.

  Az alapítvány eseményei az Önkormányzat honlapján jelennek meg.

  A könyvelő cég: (Obligo Bt. 9400. Sopron, Kuruc krt. 13.)

  Tárgyalások folytak az ajánlattevőkkel a gyűjteményi és a foglalkoztató helység interaktív bútorzatának kialakítása céljából, melyhez pályázati úton szerettük volna a pénzügyi fedezetet biztosítani.  

  Az alapítvány költségvetési támogatásban nem részesült, vezető tisztségviselői juttatást nem kaptak.

  Kelt: Petőháza 2013. 05. 20.

  Tömördi Máté
  Kuratórium elnöke

  A Petőházi Cukoripari és Helytörténeti Gyűjtemény Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma a 2012. évi közhasznúsági jelentést és az alapítvány egyszerűsített mérlegét 2013. 05. 23-i ülésén egyhangúan elfogadta.

  Tömördi Máté  
  Kuratórium elnöke

   


                           Regionális statisztikai adatok

  Az elemzések célja a településükön élők biztosítási szokásainak megismer(tet)ése. 
  A statisztikák a 2004-2012 közötti időszak adatait dolgozzák fel és éves bontásban mutatják be azokat. A 2004. évre vonatkozóan autó (kötelező gépjármű felelősség-, illetve casco) biztosításokkal és utasbiztosításokkal kapcsolatos statisztikai adatok, a 2005-2012 közötti időszakra vonatkozóan az autó- és utasbiztosításokon felül már lakásbiztosításokkal kapcsolatos adatok, ábrák is bemutatásra kerülnek. A statisztikákat ábrákkal, diagramokkal szemléltetjük, amikhez rövid leírást is adunk - megkönnyítve azok értelmezését.

                 http://www.biztositas.hu/stat/petohaza/index.html


     Kedves Barátaim, egykori Kollégák,
  szándékunkkal Szimpatizálók!

  Kérlek Bennetek, ha más, fontosabb belső elkötelezettségetek nincs,  

                                                 adótok 1 %-ával

  segítsétek élelmiszeriparunk egykori büszkeségének, a cukoriparnak ipartörténeti emlékeit a jövő számára mind teljesebben átadható formában megőrizni!

  Közhasznú alapítványunk adószáma:18028599-1-08
  Neve: Petőházi Cukoripari és Helytörténeti Gyűjtemény Közhasznú Alapítvány

  Segítő szándékotokat ezúton is tisztelettel megköszönöm!

  Az alapítvány Kuratóriuma nevében:
  Tömördi Máté Kuratórium elnök


  Tájékoztató a járási hivatalról és a települési ügysegédről

  Tisztelt petőházi lakosok!

  Tájékoztatom Önöket, hogy 2013 januárjától megkezdi működését a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Soproni Járási Hivatala, melynek székhelye Sopron, Fő tér 5., kirendeltsége működik Fertődön, a Madách sétány 1. sz. alatt.

  A járási hivatal átveszi a jegyzőktől az államigazgatási ügyek mintegy felét, ezek okmányirodai feladatok, egyes gyám-és gyermekvédelmi ügyek, szociális igazgatási, családtámogatási, köznevelési, menedékjogi ügyek, egyes speciális építésfelügyeleti és építéshatósági feladatok, egyéni vállalkozói tevékenység engedélyezése, egyes kommunális, állategészségügyi, vízügyi hatáskörök, helyi védelmi bizottságok vezetése, valamint a szabálysértési feladatok.

  A jegyző hatáskörében maradnak mindazok az ügyek, amelyekhez elsősorban helyi ismeretek szükségesek, illetve  helyi mérlegelésre van lehetőség: pl. birtokvédelem, hagyatéki ügyek, anyakönyvi eljárás, adóigazgatás és végrehajtás, egyes építésügyek (körzetközponti jegyzőnél), kereskedelmi engedélyezés, helyi önkormányzati rendelethez kötött szociális ellátások, stb.

  Az okmányirodai ügyeket Önök továbbra is – a járási hivatal keretén belül működő okmányirodákban – Sopron, Fő tér 5., illetve Fertőd, a Madách sétány 1. sz. alatt tudják intézni. A többi járási hatáskörbe tartozó ügy intézésében, kérelem benyújtásában segítséget nyújt Önöknek a települési ügysegéd, akinek ügyfélfogadása 2013. január második hetétől hetente keddi napokon 8.30-10.30óra között lesz a Polgármesteri Hivatalban.

  A járási hivatal hatáskörébe tartozó ügyekről felvilágosítást kaphatnak ügyfélszolgálati ügyintézőinktől a 99/515-291, vagy 99/515-292 telefonszámon.

  Az okmányirodák ügyfélfogadási ideje:

                Sopron                                                Fertőd

  Hétfő: 10.00-12.00 13.00-17.00        Hétfő: 12.00-16.00  

  Kedd        -                                          Kedd:    8.00-12.00

  Szerda: 8.00-12.00 13.00-15.30       Szerda: 8.00-12.00; 12.3017.00

  Csütörtök: 8.00-12.00;13.00-14.30   Csütörtök:     -         

  Péntek: 8.00-12.00                            Péntek:08.00-12.00

   

  A járási hivatal ügyfélfogadási ideje okmányirodain kívüli ügyekben:

          Hétfő       08.00-12.00     13.00-16.00

          Szerda      08.00-12.00 13.00-16.00

          Péntek  08.00-12.00

  Célunk, a dinamikus, ügyfélbarát közigazgatási szolgáltatás, az Önök megelégedésére! 2013-tól állunk szíves rendelkezésükre!   Petőháza valamennyi lakójának áldott Karácsonyt, és sikerekben gazdag újesztendőt kívánunk.

  Tisztelettel::
  dr. Tölli Katalin s.k.
  járási hivatalvezető


                              KÖZÉRDEKŰ ADATOK

   A 2010-2011. évi támogatások
  ide kattintva
   megtekinthetők.
  (xls.formátum)
   

  PETŐHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
  7/2011. (V. 31.)  önkormányzati  RENDELETE

  A helyi építési szabályzatról szóló 9/2003. (VIII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról
  (doc.formátum)

  JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK
  ide kattintva
  megtekinthetők
  (pdf. formátum)
   

   

              


                                   Tájékoztató!   

  Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V.30) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

  Petõháza Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete hatályos településszerkezeti tervét az alábbiak szerint módosítja:

  Területfelhasználás:
  - a 199/5 hrsz-ú telek egy részének kereskedelmi, szolgáltató területi felhasználása (1.sz. módosítás),
  - a 135/61 hrsz-ú telek falusias lakóterületi felhasználása (2. sz. módosítás),
  - a 269/37 hrsz-ú telek vízgazdálkodási területi felhasználása (4. sz. módosítás),
  -a 269/3, valamint 269/114 hrsz-ú telek beépítésre nem szánt különleges területi felhasználása (4. sz. módosítás)
  - a TSZ-J1M jelû, Rp.I.113-8,10 munkaszámú tervlapon jelölteknek megfelelően.

  Közlekedésszerkezet:
  A Kossuth L. utca, valamint a Gyári út összekötése.
  Táj- és örökségvédelem:
  Fertõdi Eszterházy kastély vue-jének tengelyvonalának feltüntetése, mely által kijelölt sávba a látványt zavaró építmény nem kerülhet.

  A teljes anyag letölthető!
  Előzetes tájékoztató eljárás (Vélemények figyelembe vétele)
   Jóváhagyott munkarészek

   (pdf formátum)

  Piskolti Béla              Horváthné dr. Dávid Mária
  polgármester                            jegyzõ

  Petõháza, 2011. június 22.     


  Letölthető dokumentumokban:
  Településszerkezeti terv, Területfelhasználási terv, Szabályozási terv I. (belterület), Szabályozási terv II. (külterület)


   
     

   

 

Bemutatkozás | Polgármesteri Hiv. | Képviselőtestület | Közlemények | Pályázatok, hirdetmények | Letölthető dokumentumok | Oktatás | Kultúra | EgészségügySport, szabadidő  | Civil szervezetek | Hitélet  | Cégek, vállalk. | Fotógaléria | Testvértelepülés | Az Európai Unióról |  Közérdekű információkHasznos információk Apróhirdetések

Copyright  | Impresszum