Iskola

Petőháza, Kinizsi Pál u. 21

petohaza.iskola@gmail.com

+36 99 382 091

Az iskola bemutatása 

Az iskola neve: Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Petőházi Tagiskolája 
Fenntartója és működtetője: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Az intézmény típusa: közoktatási intézmény, általános iskola
Az intézmény alaptevékenysége: általános iskolai oktatás

Iskolánk 1914-ben létesült két osztállyal.
1948-ig 1-4. és 5-8., 1949-től 1-3. és 2-4. összevonásban működött.
1990-ig a Fertőszentmiklósi Általános Iskola tagiskolája volt, aztán Petőháza Község Önkormányzata lett az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve.
2002. szeptember 1-jétől az 1. és a 4. osztály osztott formában, a 2-3. osztály összevontan tanult. Jó óraszervezéssel azonban arra törekedtünk, hogy a matematika, valamint magyar nyelv és irodalom tantárgyakból minél kevesebb összevont óra legyen.
A törvényi előírások alapján 2008. 09. 01. után azok a kisiskolák, amelyekben csak alsó tagozatos diákok tanulnak, nem működhetnek önállóan. Ezért a fertőszentmiklósi, petőházi és csapodi önkormányzat iskolafenntartó társulási megállapodást kötött – már 2007 nyarán - a közös feladatellátásra, s így 2007. július 15–től újra a fertőszentmiklósi iskola tagintézménye lett iskolánk.
2010. szeptember l-jétől mind a négy osztály osztott formában tanulhat a megnövekedett létszám miatt. Önkormányzatunk az iskola felújításával, a szolgálati lakások bevonásával biztosította a lehetőséget az oktatás színvonalának emelésére, iskolánk bővítésére.
2013-tól a vagyonkezelő, illetve a működtető a KIK (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ), de továbbra is számíthatunk önkormányzatunk segítségére, támogatására.
Tanulólétszámunk a 2018/2019. tanévben 70 fő.

A családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik. Tanórán és tanórán kívül segítjük a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is.
A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos. Gyermekeinkből művelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni. Iskolánk hosszú múltja alatt többször változtak az iskola falai, épületei, de nem változott a bennük munkálkodó pedagógusok fő célja: Emberséget és tudást adni a felcseperedő petőházi, fertőszentmiklósi, fertőendrédi, fertődi, kapuvári, sarródi, röjtökmuzsaji, csapodi és minden ránk bízott gyermeknek.
6 fős tantestületünkben - tagintézmény-vezetőként - arra törekszem, hogy minden kollégám rátermettségének, érdeklődési körének megfelelő feladatot kapjon, hiszen ez is a minőségi munka záloga. A kis létszám, a családias környezet még inkább hozzájárul ahhoz, hogy jó hangulatban, egymásra, s a gyermekekre odafigyelve, a lehető legjobban biztosítsuk a tanulók egyéni fejlődését, a tanulás, a könyvek megszerettetését. Ehhez kívánunk mindannyian hozzájárulni tanítási órákon, valamint szabad időnkben.
Kompetencia alapú oktatásunk legfőbb célja az, hogy a gyermekek a mindennapi életben hasznosítható tudással rendelkezzenek – nem lemondva az ismeretek elsajátításáról -, vagyis „ismeretekbe ágyazott képességfejlesztés” megvalósítására törekszünk. Célunk még mindazoknak az intellektuális és emberi – erkölcsi értékeknek a kialakítása tanítványainkban, melyek birtokában úgy tudják egyéni boldogságukat, boldogulásukat megteremteni, hogy az egyben a szűkebb és tágabb közösségük javát is szolgálja. Alapvető feladatainkat ezzel kapcsolatban is pedagógiai programunk tartalmazza.
Anyaiskolánkkal jó kapcsolatot alakítottunk ki. Megbeszéljük, egyeztetjük teendőinket, döntéseinket, hogy minél hatékonyabban tudjuk megvalósítani közös céljainkat.
Rendszeresen részt veszünk - a környező iskolák tanulóival együtt - tanulmányi és sportversenyeken, ahol jó eredményeket érünk el. Több mint tíz éve iskolánk szervezi meg gyermeknapon alsó tagozatos tanulók számára a „Csipet-Olimpiát”, mely érdekes mozgásos feladatokon keresztül méri össze a gyermekek ügyességét.
Intézményünkben biztosítottak a feltételek a jó nevelő – oktató munkához. Kellemes környezetben, jó hangulatban fogadjuk a ránk bízott gyermekeket.

 Sass Andrásné
 tagintézmény-vezető

Évfolyamok
Dolgozók
Elérhetőségek
Dokumentumok