Iskola

Petőháza, Kinizsi Pál u. 21

petohaza.iskola@gmail.com

+36 99 382 091

Bemutatkozás

A petőházi iskola a Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola tagiskolájaként működik. Fenntartónk a Soproni Tankerületi Központ. Az épület Petőháza Község Önkormányzatának a tulajdona, ami a község központjában található.
Az iskola lelkes és tapasztalt nevelőtestülete várja a község és a környék alsó tagozatos tanulóit.
Jelenleg 4 osztályban 79 gyermek tanul. 6 tanító és 1 pedagógiai asszisztens látja el az oktató-nevelő munkát. Az idegen nyelv tanítását a székhelyintézményből átjáró kollégák végzik. A gyógypedagógiai fejlesztő órákat pedig utazó pedagógusok tartják.
Telephelyei vagyunk a J. Haydn Alapfokú Művészeti Iskolának és a Marionett Alapfokú Művészeti Iskola iskolának. Így a zenét és képzőművészetet szerető tanulóinknak helyben van lehetőségük tehetségüket fejleszteni.

 Pedagógiai hitvallásunk:

• Gyermekszeretet- személyiségtisztelet
• Elfogadás- személyiségtisztelet
• Hagyománytisztelet
• Innováció
• Pozitív viszony az iskolát támogató külső partnerekkel

Legfontosabb céljaink:

• Az általános műveltség megalapozása
• Gyermekközpontú nevelés
• A változásokhoz való alkalmazkodás képességének fejlesztése
• Nyitottságra nevelés a külvilág felé
• Egészséges életmódra szoktatás
• A környezettudatosság erősítése

A tanulók képességének kibontakoztatását segítő tevékenységek:

• Egyéni képességekhez igazodó tanulási-tanítási folyamat szervezése
• Furulyaszakkör
• Mese-játék szakkör
• Versenyekre való felkészítő foglalkozás
• Versenyek szervezése
• Versenyeken való részvétel

A szociális hátrányok és a tanulási nehézségek enyhítésére szolgáló tevékenységek:

• Sajátos nevelési igényű tanulók szakszerű ellátása utazó gyógypedagógusok segítségével.
• A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő diákok fejlesztésének ellátása, saját fejlesztő-pedagógusunkkal.
• Felzárkóztató foglalkozások szervezése az egyéni igények figyelembe vételével.
• A családsegítő szolgálattal való kapcsolattartás: gyermekvédelmi segítő tevékenység.

Iskolánk szoros kapcsolatot tart a faluközösség szervezeteivel. Jelenlétünkkel, fellépéseinkkel, közösségi program szervezésében való támogató tevékenységeinkkel hozzájárulunk a helyi közösség aktív életéhez. Evvel biztosítjuk a közvetlen szülőföldhöz való tartozás érzésének erősítését.
 Elfogadó közösségünkben szeretettel várjuk tanulóinkat!

Eőriné Varga Katalin
tagintézmény-vezető