Pályázatok

Petőháza Jókai utca telekosztások csapadékvíz elvezetése

A Széchenyi 2020 program keretében 50 millió forint vissza nem térítendő támogatás eredményeként valósul meg Petőházán a Jókai utca mögötti új településrész csapadékvíz elvezetése.

Petőháza Község Önkormányzata a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések c. felhívásra benyújtott, TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00047 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője, 50.000.000 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

A beruházás célja Petőházán, a korábbi szakaszok folytatásaképpen a Dombföld, a Szederfa, Hársfa és a Patak utcákban új zárt rendszerű csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése. Az utcák jelenleg még nem rendelkeznek burkolattal.

A tervezett csapadékvíz-elvezető hálózat

Valamennyi utca déli végétől a Jókai utca irányába lejtő zárt csatorna építése tervezett. A magaspont áthidalására kerülnek elhelyezésre a D300 átmérőjű műanyag csövek az utcák teljes hosszában. Ez a Dombföld utca és a hozzá csatlakozó 3 utca esetében összesen 797 m csőfektetést jelent. A tervezett nyomvonalon 13 db D 100-as monolit beton tisztítóakna víznyelős fedlappal, valamint 63 db 500X500-as monolit víznyelő kerül elhelyezésre. Az útburkolat szélétől egy „K” szegélyből megvezetett aszfaltozott monolit vagy előregyártott surrantó vezeti rá a burkolat vizeit a tervezett víznyelőkre, tisztítóaknákra. Valamennyi utca vízelvezető rendszere a 45/3 hrsz-ú úton megépült és a Jókai utca korábban már zárttá tett árokrendszeréhez csatlakozik.

Támogatás %-os mértéke: 100%

Tervezett befejezés dátuma: 2021. december 31.

További információ kérhető:

Lévainé Soós Klára, polgármester

Telefonszám: 06-20/230-97-06, e-mail cím: polgarmester@petohaza.hu