Pályázatok

Petőháza Jókai utca telekosztások csapadékvíz elvezetése

A Széchenyi 2020 program keretében 50 millió forint vissza nem térítendő támogatás eredményeként valósul meg Petőházán a Jókai utca mögötti új településrész csapadékvíz elvezetése.

Petőháza Község Önkormányzata a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések c. felhívásra benyújtott, TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00047 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője, 50.000.000 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

A beruházás célja Petőházán, a korábbi szakaszok folytatásaképpen a Dombföld, a Szederfa, Hársfa és a Patak utcákban új zárt rendszerű csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése. Az utcák jelenleg még nem rendelkeznek burkolattal.

A tervezett csapadékvíz-elvezető hálózat

Valamennyi utca déli végétől a Jókai utca irányába lejtő zárt csatorna építése tervezett. A magaspont áthidalására kerülnek elhelyezésre a D300 átmérőjű műanyag csövek az utcák teljes hosszában. Ez a Dombföld utca és a hozzá csatlakozó 3 utca esetében összesen 797 m csőfektetést jelent. A tervezett nyomvonalon 13 db D 100-as monolit beton tisztítóakna víznyelős fedlappal, valamint 63 db 500X500-as monolit víznyelő kerül elhelyezésre. Az útburkolat szélétől egy „K” szegélyből megvezetett aszfaltozott monolit vagy előregyártott surrantó vezeti rá a burkolat vizeit a tervezett víznyelőkre, tisztítóaknákra. Valamennyi utca vízelvezető rendszere a 45/3 hrsz-ú úton megépült és a Jókai utca korábban már zárttá tett árokrendszeréhez csatlakozik.

Támogatás %-os mértéke: 100%

2021. augusztus 24-én Petőháza Község Önkormányzata megindította a kivitelezésre szóló közbeszerzési eljárást.

2021. október 1. napján (összegezés) kihirdetésre került a nyertes ajánlattevő, mely a GyB-Bau Kft. lett.

2021. október 19-én a kiviteli szerződés aláírásra került.

A munkaterületet vállalkozó a jegyzőkönyv szerint átvette. A kivitelezési munkák megkezdődtek. A Dombföld utcában és a Szederfa utca első részén megtörtént a gerincvezeték fektetése, a tisztítóaknák és 26 db víznyelő akna megépítése. Ezzel a kivitelezés 2021. november 24-én elérte az 50%-os készültségi szintet.

Fényképek


Tervezett befejezés dátuma: 2022. 03.31.


További információ kérhető:

Lévainé Soós Klára, polgármester

Telefonszám: 06-20/230-97-06, e-mail cím: polgarmester@petohaza.hu