Pályázatok

MAGYAR FALU PROGRAM

Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása - 2022 (MFP-UHK/2022)

Petőháza


Kedvezményezett neve: Petőháza Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása - 2022 (MFP-UHK/2022)

Projekt azonosító száma: 3346587622

A támogatás összege: 27.741.731 Ft

A projekt bemutatása:

A támogatási összegből a Hársfa utca és Patak utca útépítési munkái valósultak meg.

Petőházán a Jókai utca mögött új lakóházas területet alakítottak ki, az I. ütem szerinti részen az alépítményi munkákat végezték el M56 murva alapréteg szintjéig.Az eltelt idő alatt a közműépitések utáni konszolidációk lezajlódtak, a lakóépületek jelentős arányban elkészültek. Közben a II. ütem alépítményi munkái befejeződtek. A tavalyi évben az I. és II. ütem csapadékcsatorna építési munkái is elkészültek. Csak a VI. jelű út IV. jelű út előtti és utáni részen nem készültek el a víznyelők. Az önkormányzat a tavalyi évben elkezdett aszfaltburkolat építési munkákat folytatni kívánja. A következő ütem a V. jelű, a VI. jelű út a IV. jelű út előtt és után. A tervezett munkák-padka nyesése, a lenyesett anyag elszállításával - elkészült murva alapréteg átprofilozása, kiegyenlítése M56 murvával 10 cm vastagságban-K-szegély megépítése -AC-11 kötő aszfalt kötőréteg építése 4 cm vastagságban (5,2 méter szélességgel)-AC- 11 kopó aszfalt kopóréteg építése 4 cm vastagságban (5,0 méter szélességgel)- közműszerelvények szintre emelése-padkaépítések terv szerint -forgalomtechnikai jelzések elhelyezése (az 5,0 méteres burkolatszélesség miatt a terelővonal festése elmarad)-a VI. jelű útnál a IV. jelű út előtti 50 méteren földmunkák végzése .Az építési munkák csupán rövid ideig és nem jelentős mértékben terhelték a települési környezetet. Az említett útszakasz szilárd burkolatának kialakítása hozzájárul a településkép javulásához, a közlekedés biztonságosságának és komfortfokozatának emelkedéséhez. Fejleszti a vidéki térség közlekedési infrastruktúráját, ezáltal javítja az alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségét, ezzel elősegítve a lakosság életminőségének javítását, összességében pedig fokozza a vidéki települések népességmegtartó és népességnövelő erejét.