Pályázatok

MAGYAR FALU PROGRAM

Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása - 2021 (MFP-UHK/2021)

Petőháza

Kedvezményezett neve: Petőháza Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program - Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása - 2021 (MFP-UHK/2021)

Projekt címe (azonosító száma): „Úthálózat bővítése Petőházán III.”az MFP-UHK/2021 pályázat keretében (3281185574)

Támogatás összege: 19. 987. 912,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

Petőházán a Jókai utca mögött új lakóházas területet alakítottak ki. 2014. évben elvégezték az alépítményi munkákat M56 murva alapréteg szintjéig. A közművek a zárt csapadékcsatorna kivételével szintén elkészültek. Azóta a konszolidációk lezajlottak és a lakóépületek is nagyrészt elkészültek. Az MFP-ÖTU/2019 keretében megvalósult az új úthálózat I. szakasza. Ehhez kapcsolódóan jelenleg megvalósul a II. szakasz. Jelen projekt keretében az előzőek folytatásaként a 45/142 és 45/195 hrsz-ú ingatlanon megvalósul az úthálózat szilárd burkolattal történő ellátásának III. szakasza. Jelen projekt a II. jelű úton aszfalt burkolat készítése és a VI. jelű út első 35m-ének kivitelezése teljes szerkezettel. Tervezett munkák: 1) padka nyesés 2) elkészült murva alapréteg átprofilozása, kiegyenlítése M56 murvával 10 cm vastagságban 3)K-szegély építése 4)AC-11 kötő aszfalt kötőréteg építése 4 cm vastagságban (5 m szélességgel) 5) AC-11 kopó aszfalt kopóréteg építése 4 cm vastagságban (5 méter szélességgel) 6) közműszerelvények szintre emelése 7) padkaépítések 8) forgalomtechnikai jelzések elhelyezése (az 5,0 méteres burkolatszélesség miatt a terelővonal festése elmarad) A VI. út esetében ehhez jön még a meglévő burkolat bontása és földmunkák. A zárt csapadékcsatorna külön beruházásban épül. Az építési munkák csupán rövid ideig és nem jelentős mértékben terhelik a települési környezetet. Az említett útszakasz szilárd burkolatának kialakítása hozzájárul a településkép javulásához, a közlekedés biztonságosságának és komfortfokozatának emelkedéséhez. Fejleszti a vidéki térség közlekedési infrastruktúráját, ezáltal javítja az alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségét, ezzel elősegítve a lakosság életminőségének javítását, összességében pedig fokozza a vidéki települések népességmegtartó és népességnövelő erejét.

A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2022.09.30.