BURSA HUNGARICA

‹ Vissza a hírekhez

Tájékoztató

Petőháza Község Önkormányzata ez évben is csatlakozott a szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók támogatására létrehozott „Bursa Hungarica” felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójához.

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a szükséges mellékletekkel (igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről, eredeti hallgatói-jogviszony igazolás, szociális rászorultság indoklása) együttesen kell a települési önkormányzatnál benyújtaniuk a pályázóknak.

A pályázatok benyújtási határideje: 2023. november 3.

A pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el, melynek határideje: 2023. december 5.

2023. december 6-ig valamennyi pályázó írásban kap értesítést a döntésről.

Az ösztöndíjrendszerről bővebb információ a https://emet.gov.hu/eper-bursa-belepesi-pontok/ internetes oldalon található.

                                                                                                                     Dr. Horváth Tímea sk.                                                                                                                                               jegyző