BURSA HUNGARICA

‹ Vissza a hírekhez

Tájékoztató


Petőháza Község Önkormányzata ez évben is csatlakozott a szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók támogatására létrehozott „Bursa Hungarica” felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához.

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 

A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a szükséges mellékletekkel (igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről, eredeti hallgatói-jogviszony igazolás, szociális rászorultság indoklása) együttesen kell a települési önkormányzatnál benyújtaniuk a pályázóknak.


A pályázatok benyújtási határideje: 2020. november 5. 


A pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el, melynek határideje: 2020. december 4. 

2020. december 8-ig valamennyi pályázó írásban kap értesítést a döntésről.

Az ösztöndíjrendszerről bővebb információ a http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica/?main_menu[main_menu][item]=15 internetes oldalon található. 

                                                                                                 Kristófné dr. Bors Beatrix sk.

                                                                                                                     jegyző