Pályázatok

ASP Pályázat

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01141 azonosító számon „PETŐHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA” című, támogatási kérelemet nyújtott be.

Petőháza
A támogató szerv az önkormányzat pályázatát támogatásra alkalmasnak minősítette.

Az elnyert támogatás összege: 5 999 977 Ft, azaz ötmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszáz Ft összegű, vissza nem térítendő támogatás.

A Projekt megvalósításának kezdete: 2017.03.14.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.06.30.

A Támogatás intenzitása: 100 %

Eszközök beszerzése:

Laptop szoftverekkel együtt 6 db.

Munkaállomás 1 db.

Monitor 6 db.

Kártyaolvasó 9 db.

Szünetmentes tápegység 1 db.

Rack szekrény 1 db.

Multifunkciós nyomatkészítő alapkonfiguráció 1 db


Petőháza Község Önkormányzata a Petőházi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban Petőházi KOH) székhely települése. A Petőházi KOH-hoz tartozó települések Fertőendréd és Csapod. A kirendeltségeken is biztosított a mindennapos ügyfélfogadás. A székhelyen 6, a kirendeltségeken 2-2 fő köztisztviselő dolgozik.

Informatikai keretek kialakítása eszközök beszerzése

Az ASP Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt paraméterekkel rendelkező, az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereinek használatához szükséges eszközök beszerzése történik a projekt során. Eredmény: szükséges hardver infrastruktúra fog rendelkezésre állni, amelynek segítségével a Hivatal munkatársai használni tudják az önkormányzati ASP rendszert. Az ASP szolgáltatáshoz kapcsolódóan valamennyi ASP munkaállomáshoz kártyaolvasó beszerzése történik.

Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása

Az ASP szolgáltatáshoz való rendszer csatlakozási folyamat során felmerülő folyamatszervezési, szabályozási (igazgatásszervezés) feladatok végrehajtása, belső folyamatok működési rend és a belső szabályozási eszközök felülvizsgálata történik meg, és azok hozzáigazítása az ASP-ben biztosított szakrendszerek működési rendjéhez. Ennek keretében a folyamat átalakítási feladatok felmérése, szabályzatok áttekintése, módosítása, illetve kialakítása valósul meg. A projekt megvalósítása során megtörténik az Informatikai Biztonsági Szabályzatnak és az Iratkezelési szabályzat kialakítása/ az ASP működési rendjéhez való igazítása. Fenti feladatokat külső szakértő igénybevételével tervezzük megvalósítani.

1. Mérföldkő

Eszközbeszerzés kapcsán megvalósul az ASP Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt paraméterekkel rendelkező, az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereinek használatához szükséges eszközök beszerzése és üzembe helyezése. Valamennyi ASP munkaállomáshoz az ASP szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges kártyaolvasók beszerzése és üzembe helyezése történik. A működésfejlesztés és szabályozás keretei között az ASP szolgáltatáshoz való rendszer csatlakozási folyamat során felmerülő folyamatszervezési, szabályozási (igazgatásszervezés) feladatok végrehajtása, a belső folyamatok, működési rend és a belső szabályozási eszközök felülvizsgálata történik meg, és azok hozzáigazítása az ASP-ben biztosított szakrendszerek működési rendjéhez.

Megalkotásra kerül IT biztonsági szabályzat és Iratkezelési szabályzat. Az önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása és a migráció elvégzése az ASP központ által, központilag meghatározott módszertan alapján. A beépített ellenőrző rendszerek megfelelő minőségű adatok migrálása valósul meg a záró mérföldkőnél.

Az ASP központ által szervezett, az ASP szolgáltatások bevezetéséhez kapcsolódó oktatásokon a Hivatal kollégái részt vesznek. Az ASP szolgáltatáshoz történő csatlakozás során megtörténik a kialakításra kerülő szolgáltatásoknak működésük megfelelőségének, a migrált adatoknak a tesztelése, ellenőrzése. A migráció tesztelése során alapvetően mennyiségi és szúrópróba jellegű minőségi ellenőrzést végzünk. A végrehajtás során folyamatosan figyelembe vesszük és megfelelünk azoknak a horizontális feladatoknak, amelyek mentén a megvalósításnak és a kivitelezésnek kötelező módon meg kell történnie. A kötelező nyilvánossági feladatok elvégzésének a programról szóló tájékoztatók megjelenítésével a település weboldalán, valamint a helyi újságban és "C" típusú projekt tábla készíttetésével teszünk eleget. A projekt teljes lebonyolítását belső projektmenedzserezéssel oldjuk meg.

Fotók