Tájékoztató a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó gázár kedvezményekről

‹ Vissza a hírekhez

2022. szeptember 9-én jelent meg a Magyar Közlönyben a kedvezményes (rezsicsökkentéssel érintett) földgázfogyasztással kapcsolatos új, kiegészítő szabályok, amelyek a „A családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezménye” címet kapták.

Az új rendelkezések alapján az Önkormányzat jegyzője által külön írásbeli kérelemre, a tényleges állapot ellenőrzését követően kiállított hatósági bizonyítvány alapján lehet érvényesíteni a kedvezményes (rezsicsökkentett) földgáz árat, a szolgáltatónál.

A kérelmeket első sorban személyesen az Önkormányzatoknál vagy E-papíron (ügyfélkapun) szíveskedjenek benyújtani.

A hatósági bizonyítvány az adott ingatlanon található lakás rendeltetési egységek számáról kerül kiadásra, ahhoz, hogy a lakossági fogyasztó jogszerűen vegyen igénybe kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget.

A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy

1. a kérelmezett ingatlanban több (2-4) lakás található és

2. a kérelmezett ingatlan nem minősül társasháznak, lakásszövetkezetnek.

A hatósági bizonyítványt a szabályszerűen benyújtott kérelem alapján 8 napon belül adjuk ki, amelyet a lakossági fogyasztó nyújthatja be az egyetemes szolgáltató részére.

A hatósági bizonyítvány kiadásával kapcsolatos kérelmet az önkormányzatok épületeiben, valamint az önkormányzatok honlapján megtalálható formanyomtatványon terjeszthetik elő.

A kérelem alapján, helyszíni szemlén kerül rögzítésre a lakás rendeltetési egységek száma, majd ezt követően kerül elbírálásra a hatósági bizonyítvány iránti kérelem.

Fentiekkel kapcsolatban bővebb tájékoztatást az Önkormányzatok ügyintézői nyújtanak.

FORMANYOMTATVÁNY ELÉRHETŐ:

• Önkormányzatok épületében, valamint a

• honlapon