Pályázat óvodapedagógusi munkakör betöltésére

‹ Vissza a hírekhez

Petőházi Közös Önkormányzati Hivatal


Kincseskert Óvoda Petőháza

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Kincseskert Óvoda Petőháza


Óvodapedagógus


munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartamahatározatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9443 Petőháza, Kinizsi Pál utca 10.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
3-7 éves gyermekek gondozása, nevelése az óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, a helyi pedagógiai program, valamint a munkaköri leírás alapján.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: -Főiskola, Óvodapedagógus,
- Magyar állampolgárság
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- munkaköri orvosi alkalmasság,     
- 3 hónap próbaidő vállalása
- fényképpel ellátott szakmai önéletrajz.
-végzettséget,szakképzettséget igazoló dokumentumok,
- erkölcsi bizonyítvány, hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatainak kezeléséhez és továbbításához
- szakmai elhivatottság, gyermekszeretet, együttműködő képesség,szakmai igényesség, teherbírás
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Főiskola,
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 3.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Boháné Gergácz Lívia nyújt, a 99/382-096 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Boháné Gergácz Lívia részére a kincseskert9443@gmail.com e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 6.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  Petőháza honlapja
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.petohaza.hu honlapon szerezhet.