JEGYZŐI PÁLYÁZAT

‹ Vissza a hírekhez

JEGYZŐI PÁLYÁZAT

Petőházi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartamahatározatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helyeGyőr-Moson-Sopron megye, 9443 Petőháza, Kinizsi Pál utca 42.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Petőházi Közös Önkormányzati Hivatal vezetése. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény és más jogszabályok által a jegyző feladat-és hatáskörébe utalt tevékenység ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,

• Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

• Főiskola,

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

• Főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatásszervező alapképzési szak,jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés

• jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés

• Legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat

• A pályázat részeként benyújtandó iratok,igazolások:- fényképes, szakmai önéletrajz a 87/2019.(IV.23.) Korm.rendelet 1.melléklete szerint.- iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,-3 hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázat benyújtásáig az erkölcsi bizonyítvány kiállítását kérelmezte),-A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a 2007.évi CLII.törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,

• - A pályázó nyilatkozata, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a részvevők a pályázó személyi anyagát megismerhetik.

• A pályázó arra vonatkozó nyilatkozata, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró ok vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn(KTTV.84-85.§), nem áll hivatalvesztés fegyelmi hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Egyetem, jogi végzettség,

• ASP önkormányzati rendszer ismerete - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lévainé Soós Klára nyújt, a 202309706 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Petőházi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9443 Petőháza, Kinizsi Pál utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 443/8/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.

• Elektronikus úton polgarmester@petohaza.hu oldalon keresztül.

• Személyesen: Lévainé Soós Klára, Győr-Moson-Sopron megye, 9443 Petőháza, Kinizsi Pál utca 42. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 4.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.petohaza.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. január 10.