Iskolánk múltja

‹ Vissza a hírekhez

A petőházi iskolaüggyel kapcsolatos első hivatalos feljegyzések a XIX. század elejéről maradtak ránk.

A petőházi iskolaüggyel kapcsolatos első hivatalos feljegyzések a XIX. század elejéről maradtak ránk. Ebben az időben Gludovácz Ferenc földesúr petőházi birtokát 50 ház alkotta, mintegy 300 lakossal. A korabeli földesúri levelek alapján bizonyosnak mondható, hogy az első iskola 1811-ben létesült Petőházán. Valószínűsíthető, hogy ez az iskolaház része lehetett az egykori földesúri kastélynak, amely a Kinizsi utca 18-24-es házszámú telkek között húzódott. Itt kapott helyet az iskolamester lakóháza is. A tanító fizetésének egyik részét a földesúr biztosította, másik felét pedig a falu jobbágyainak adójából fedezték.

A levéltári feljegyzések a XIX. század második felében egy másik iskolaházról tanúskodnak. Ez az épület 1860-ban épült a Dózsa utca 5-6. szám alatti telkek belső udvarán. Az iskola egytantermes épületében közel 50 gyermek tanult. Az oktatás egész évben zajlott (nem csupán

a téli időszakban), magyar nyelven.

Az 1900-as évek elején az iskola nagy tiszteletben álló tanítója Bősze István volt. A község elöljáróihoz írt levele alapján elmondható, hogy az iskola egyetlen tantermében hat osztály oktatását végezte (valószínűleg nem azonos időben). E nehéz helyzet orvoslására egy kéttantermes iskola szükségességét terjesztette a falu elé.

Talán e kezdeményezésnek köszönhetően épült 1914-ben az új iskolaépület, amelyben a mai napig folyik az alsó tagozatos gyermekek oktatása, nevelése Petőházán. Akkoriban, a viszonylagosan kicsi gyermeklétszám miatt, egészen 1948-ig összevont tanulócsoportokban tanultak a kisdiákok. Az első négy évfolyam, illetve a felső tagozatosok tanultak együtt. A következő tanévtől már csak alsó tagozat működött Petőházán. Ekkor az első és a harmadik, valamint a második és a negyedik osztály összevont oktatását végezték a tanítók. Két terem állt rendelkezésre, de az iskola épületét képezte egy kicsi étkező helység, valamint 2 szolgálati, tanítói lakás, a mindenkori tanítók részére. Egészen 1990-ig a Fertőszentmiklósi Általános Iskola tagiskolájaként működött az intézmény. A rendszerváltás idején Petőháza Község Önkormányzata lett az iskola fenntartója. Az önkormányzat jó anyagi háttérrel rendelkezve mindent megtett az iskola fejlesztése érdekében. Az akkor nyugdíjba vonuló pedagógus számára új házat vásároltak, a szolgálati lakás egyikéből pedig 2 kis tantermet és egy tanári szobát alakítottak ki. Az eddig meglévő nagyobb termet pedig tornaszobává alakították. Óriási előrelépést jelentett ez az oktatás szempontjából. 2002 szeptemberétől osztott formában tanulhattak a gyermekek Petőházán az első és a negyedik osztályban. A 2. és 3. osztály továbbra is összevontan tanult, de csupán a készségtárgyak esetében. Fő tantárgyakat sikerült osztott formában oktatni. 2010-től a másik szolgálati lakást is átalakította az önkormányzat. Így megoldottá vált minden osztály osztott formában történő oktatása.

A 2008-as tanévtől a törvényi előírás szerint alsó tagozatos iskola önállóan nem működhetett. Az iskola a Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Petőházi Tagintézménye lett.