INFORMÁCIÓS FÜZET

‹ Vissza a hírekhez

Petőháza község szelektív hulladékgazdálkodásáról


Összeállította: Petőháza Község Önkormányzata,
az STKH Hulladékgazdálkodás weboldalának alapján

Házhoz menő zöldhulladék-gyűjtés rendje


Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv
előírásainak megfelelően az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. évi nyolc alkalommal (áprilistól novemberig) biztosítja a lakosság számára a zöldhulladék-gyűjtést. 

AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELE: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetése.
GYŰJTÉS MÓDJA: házhoz menő rendszerben (ingatlanok elé kihelyezve).
MIBE HELYEZHETŐ?

ZSÁK: erre a célra rendszeresített, fizetős (Petőházán bizonyos mennyiség ingyenesen elérhető) emblémázott, 170 literes zöldhulladék-gyűjtő zsákokba;

EDÉNY: maximum a kommunális edény méretével megegyező, szabványos, barna fedővel és barna színű kukatesttel rendelkező, Társaságunknál is vásárolható vagy az adott településre vonatkozó szerződés alapján ingyenesen igényelhető (kommunális és szelektív edénytől jól megkülönböztethető) hulladékgyűjtő edényekben.

Barna színű edényt a következő helyeken lehet igényelni:

      Fertőd (Laktanya felől) T.: 06 99/200-135
Nyitvatartási időpont: kedd-csütörtök-szombat: 8-15 óra között

      Fertőszentmiklós Ifjúság tér 9. (a patika mellett) T.: 06 99/200-136
Nyitvatartási időpont: hétfő-szerda-péntek: 7.30-14.30 óra között

BELE LEHET TENNI: fák, bokrok nyesedékeit (maximum 5 cm átmérőjű), lenyírt füvet, lehullott levelet. Kérjük, vegyék figyelembe az edény terhelhetőségét! Túlsúlyos edényekből eredő károkért, törésekért Társaságunk nem vállal felelősséget.

TILOS BELE TENNI A ZÖLDHULLADÉKOS ZSÁKBA/EDÉNYBE: például: földmaradékot, nádat, tuskót, konyhai hulladékot, állati mellékterméket, forgácsot, fűrészport és egyéb, szelektív és kommunális gyűjtésből származó hulladékot. Nem megfelelő hulladék esetén az elszállítást nem tudjuk vállalni! Egyéb zsákba, kötegelve kihelyezett vagy nem az edény méretének megfelelő mennyiségű zöldhulladékot nem szállítjuk el!

• ZSÁK BESZERZÉSI PONTOK:
Petőháza Község Önkormányzata ingyen biztosít minden, életvitelszerűen Petőházán élő családnak zöldhulladékos zsákot:
- családi házak esetén: 20 db / év
- társasházak esetén: 5 db / lakás / év
           amely átvehető a Közösségi Házban a következő időpontokban:

           Március hónapban
 03.25. HÉTFŐ: 8 - 12 15 - 19
 03.26. KEDD: 8 - 12
 03.27. SZERDA: 15 - 19
 03.28. CSÜTÖRTÖK: 8 - 12

           Június hónapban
 06.17. HÉTFŐ: 8 - 12 15 - 19
 06.18. KEDD: 8 - 12
 06.19. SZERDA: 15 - 19
 06.20. CSÜTÖRTÖK: 8 - 12
 06.21. PÉNTEK: 8 - 12

• Más időpontban nincs mód az ingyen biztosított zöldhulladékzsákok igénylésére.
• A zöldhulladékzsákok átvételéhez: Lakcímkártya bemutatása szükséges.

Zöldhulladékos zsák megvásárlására az alábbi helyeken van lehetőség:
• Vitnyéd Pannónia Üzletház
• COOP Üzlet - Fertőszentmiklós, Szerdahelyi u. 1.
• COOP Üzlet - Fertőd, Fő u. 5.
• COOP Üzlet - Fertőendréd, Fő utca 115.

• SZÁLLÍTÁSI IDŐPONT: havonta egy-egy alkalommal, előre meghirdetett időpontban, amelyről honlapunkon, illetve az ez évi első számla mellékleteként a hulladéknaptárakban tájékoztatjuk ügyfeleinket.
A kukát, gyűjtőzsákot reggel 5 óráig helyezzék ki a ház elé.
Petőházán a következő (csütörtöki) napokon van szállítás:
április 4.
május 9.
június 6.
július 4.
augusztus 8.
szeptember 5.
október 3.
november 7.
           DECEMBER HÓNAPBAN NEM TÖRTÉNIK ZÖLDHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁS!

• KARÁCSONYFAGYŰJTÉS: januárban és februárban egy-egy alkalommal a kidobott karácsonyfák összegyűjtése történik. Kérjük, ne tegyék zsákba, a díszeket! A talpat távolítsák el!

• HÁZI KOMPOSZTÁLÁS: javasoljuk a házi komposztáló edények használatát is, amelyek megkönnyíthetik a kertben vagy konyhában keletkező, biológiailag lebomló hulladékok hasznosítását, így nemcsak költséget takaríthatnak meg, hanem értékes tápanyaghoz juttathatják növényeiket.

Komposztálás
Nagyobb mennyiségben keletkező zöldhulladékot szerződött ügyfelek meghatározott mennyiségben ingyenesen szállíthatnak be a komposztáló telephelyeinkre.
Komposztáló (a településhez legközelebbi)

Fertőendréd, Új major
Nyitvatartás a nyári időszakban (április 1-től): hétfő-péntek: 7.00-15.00; szombat: zárva
Nyitvatartás a téli időszakban (november 1-től): hétfő-péntek: 7.00-15.00; szombat: zárva
A lakosság által beszállítható zöldhulladékok:
• levágott fű
• fa nyesedék (maximum 20 cm átmérőig)
• kerti zöldhulladék
• falevél, avar

A beszállítható zöldhulladék mennyisége és díja:

A lerakás díja 14,5 Ft/kg (14 500 Ft/t).
Lakossági ügyfelek évente 6 alkalommal, alkalmanként legfeljebb 300kg zöldhulladékot rakhatnak le ingyenesen.
A hulladéklerakás menete: A létesítmény kezelőszemélyzete szemrevételezéssel ellenőrzi, hogy a beszállítandó zöldhulladék fogadható-e. Az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladékok átvételét meg kell tagadnunk. A beszállítás és a kiléptetés mérlegen keresztül történik. A hulladékot a kezelőszemély tájékoztatásának megfelelően, a beszállítónak kell elhelyeznie a fogadótéren.
A szolgáltatások igénybevételéhez lakcímkártya bemutatásával történik.
A zöldhulladék leadása történhet személyesen vagy meghatalmazott útján is.
A meghatalmazás minta az Ismertető füzet mellékletében megtalálható.

Zöldudvarok üzemeltetése
Tisztelt Lakosok!

STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatja Önöket, hogy 2023. július 1-től az STKH Nonprofit Kft. által üzemeltetett zöldudvarok működése megváltozott a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.-vel kötött koncessziós szerződés alapján. Az átalakulás a zöldudvarok nyitvatartási rendjét, a leadható hulladékok listáját illetve a zöldudvarok szolgáltatásit igénybe vehetők körét kedvezően érintette.

A lakossági zöldudvarokba olyan szelektíven gyűjtött hulladék szállítható be, mely a háztartásokban életvitelszerűen keletkezik és megfelel a zöldudvar üzemeltetője által megadott kritériumoknak. Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 14. § (1) a) pontja alapján hulladékot csak hulladékgazdálkodási engedély birtokában vagy nyilvántartásba vétel alapján lehet szállítani, kivéve ha a természetes személy ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladékát hulladékgyűjtő udvarba szállítja.

A fentiek értelmében a szolgáltatást továbbra is csak magánszemélyek vehetik igénybe a megfelelő igazoló dokumentum bemutatásával, melyek a következők lehetnek: magyarországi lakcímkártya, tartózkodási engedély/kártya, hatósági bizonyítvány, regisztrációs igazolás vagy bejelentőlap. A hulladék meghatalmazással történő beszállítására nincs lehetőség, a leadás kizárólag személyesen történhet.

Javasoljuk, hogy a zöldudvar megválasztásánál a lakóhelyhez legközelebb található átvevőhelyet vegyék igénybe

 Fertőd (Laktanya felől) T.: 06 99/200-135
Nyitvatartási időpont: kedd-csütörtök-szombat: 8-15 óra között

 Fertőszentmiklós Ifjúság tér 9. (a patika mellett) T.: 06 99/200-136
            Nyitvatartási időpont: hétfő-szerda-péntek: 7.30-14.30 óra között

A hulladékok leadása díjmentesen, térítésmentesen történik. A kvótaköteles hulladékok kvótán felüli mennyiségét díjfizetés ellenében sem áll módjukban átvenni. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység körébe tartozó leadható hulladékok listáját illetve napi/éves kvótáit az Ismertető füzet mellékletében megtalálható.

A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Kormányrendelet 1. számú melléklet 5.2 d) pontja, illetve 6.2 g) pontja) alapján a hulladék gyűjtője (az STKH Nonprofit Kft., mint üzemeltető) naprakész nyilvántartását közvetlen méréssel meghatározott módon köteles vezetni, emiatt a beszállított hulladékfajtákat hitelesített mérlegen mérlegelni szükséges. A lerakás csak a kötelező mérlegelést követően kezdődhet el!

Átvételkor a hulladék minőségét a hulladékudvari-átvevő szemrevételezéssel állapítja meg. A várakozási idő csökkentése érdekében a befogadható hulladékokat kizárólag előre szétválogatva, lapmérlegen mérhető módon tudjuk átvenni. A szóródásra hajlamos, nem darabos hulladékokat kérjük edényzetben, zsákban vagy kötegelve szállítsák be. A rakodást követően a pontos súlymeghatározáshoz az üres göngyölegeket visszamérni szükséges.

A hulladékudvari-átvevő segíti a tájékozódást, azonban a beszállított hulladék kijelölt konténerben vagy egyéb gyűjtőedényzetben való elhelyezéséről a hulladékbirtokosnak kell gondoskodni. A kiszóródott hulladék összetakarításához seprűt, lapátot biztosítunk. Kérjük, hogy Ügyfeleink saját védelmük érdekében védőeszközről (pl. kesztyűről) gondoskodni szíveskedjenek. A legnagyobb baleseti veszélyforrást jelentő síküveg hulladékot kérjük a nyílászáró keretekből előre kitörve adják le!
A zöldudvarokban kialakított forgalmirend-szabályokat be kell tartani és ezeknek megfelelően kell közlekedni!

A hulladékok minőségénél és leadásánál az alábbi követelményeket kérjük betartani:

• Építési törmeléket (beton, tégla, cserép, kerámia vagy ezek keveréke) 2023. november 1-től lehetőség szerint, január 1-től pedig kötelezően zsákban, vödörben vagy ládában tudunk befogadni!

• Lom hulladékként a háztartásokban feleslegessé váló nem elektromos tárgyakat, eszközöket áll módunkban átvenni, amelyek a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedényben nem helyezhetők el. A fából, bútorlapból készült szekrényeket és bútorokokat a kézzel való mozgatás és a költséghatékony szállítás érdekében darabokban, lapra bontva kell átadni.

• Használt gumiabroncsnál csak személyautó abroncsot tudunk átvenni felni nélkül. Nem átvehető: felnis, festett, anyagában színezett, mezőgazdasági, teherautó, targonca abroncsok, tömör gumi, gumitalp. A beszállított gumiabroncsnak tisztának kell lenni, nem lehet sárral vagy mohával szennyezett, a futófelület nem tartalmazhat kavicsot, sódert vagy fémet.

• Elektronikai hulladékot ép, bontatlan állapotban tudunk átvenni. Az elektronikai eszközök akkumulátorait, elemeit, fénycsöveit, izzóit illetve nyomtatók tonereit elkülönítve kell leadni.

• A használt ruha gyűjtésére kihelyezett konténerekben ruhaneműt (tiszta, lehetőleg száraz), lakástextíliát (pl.: függöny, terítő), szőnyegeket, használt cipőt (lehetőleg párban, nem szakadt, nem vált le a talpa), gumicsizmát (lehetőleg párban), plüssállatot lehet elhelyezni.

• Kérjük az alábbi hulladékokat saját csomagolásukban hozzák be: fáradt olaj, fékfolyadék, fagyálló, oldószerek, növényvédőszerek, festékek, mosószerek.

A hulladék átvétele megtagadásra kerülhet az alábbi esetekben:

• a hulladékbirtokos a felsorolt dokumentumokkal nem tudja azonosítani magát,
• az adott hulladék a zöldudvarokban átvehető hulladékok listáján nem szerepel,
• a folyadék halmazállapotú hulladék nem beazonosítható egyértelműen,
• a behozott kvótaköteles hulladék a napi vagy az éves korlátot meghaladja,
• az ömlesztett hulladék szétválogatása nem valósult meg, emiatt a mérlegelés nem megoldható.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a zöldudvarokban a szabad kapacitás erejéig tudnak hulladékot átvenni. Egyes hulladékfrakciók esetén előfordulhat a hulladékátvétel átmeneti szünetelése! Az új adminisztrációs feladatok miatt a várakozási idő megnövekedhet, ezért szíves elnézésüket kérjük! Nyitvatartási idő kívül a kapuban hulladékot lerakni tilos! Az ilyen cselekedet illegális hulladéklerakásnak minősül és feljelentést von maga után!