HIRDETMÉNY

‹ Vissza a hírekhez

Lakossági fórumról

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy Petőháza Község Önkormányzata tárgyalásos eljárás keretében módosítani kívánja településrendezési eszközeit.

A partnerségi egyeztetés témája:

A 85. számú főút melletti terület - a petőházi 269/38, 269/94, 269/95, 269/96, 269/113, 269/116, 269/118, 269/119, 269/120, 269/121, 269/122 hrsz-ú ingatlanok - a mellékelt dokumentáció szerint.

A partnerségi egyeztetés. Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (V.8.) önkormányzati rendelete alapján valósul meg.

A partnerségi egyeztetés során lakossági fórum kerül megtartásra, melynek helyszíne és időpontja:

Közösségi Ház (9443 Petőháza, Kinizsi Pál utca 51.)

2021. szeptember 23. (csütörtök) 14:00 óra.

Az egyeztetésben résztvevők -

a) a településen bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy;

b) a településen székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozás;

c) nyilvántartott érdekképviseleti szervezet, amelynek a település a működési hatókörébe tartozik;

d) bejegyzett civil szervezet, amelynek a település a működési hatókörébe tartozik;

e) a településen működő, jogszabályban elismert egyház

A módosítással kapcsolatban észrevételeket, javaslatokat tehetnek írásban a lakossági fórumot követő 8. napig, az alábbi módokon:

- papír alapon az önkormányzat hivatalában, nyitvatartási időben történő személyes leadással,

- levélben az önkormányzat címére (9443 Petőháza, Kinizsi P. u. 42.) történő megküldéssel,

- elektronikus levélben a petohaza@petohaza.hu e-mail címre történő megküldéssel.

Együttműködésüket köszönjük!

Lévainé Soós Klára

      polgármester