FELHÍVÁS

‹ Vissza a hírekhez

Felhívom a szülők és diákok figyelmét, hogy a beiskolázási támogatások kifizetésére a Polgármesteri Hivatalban 2023. szeptember 11. és november 10. közötti időszakban ügyfélfogadási időben kerül sor.


A beiskolázási támogatások kifizetése a következők szerint történik:

A petőházi állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező általános, középfokú, illetve felsőfokú oktatási intézmények nappali tagozatán tanulók részére az önkormányzat beiskolázási támogatást biztosít.

A támogatás igénybevételére az a tanuló jogosult, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum nyolcszorosát ( 228.000 Ft).

A beiskolázási támogatásra a tanuló abban a tanévben jogosult utoljára, amely év december 31-ig a 24. életévét betölti.

A beiskolázási támogatás összege:

- általános iskolai tanulók esetében 10.000,-Ft

- középfokú, illetve felsőfokú oktatási intézmények nappali tagozatán tanulók esetében 20.000,-Ft

A tanulói jogviszony fennállására iskolalátogatási igazolást kell bemutatni.

Lakóhely igazolása lakcímkártyával történik.

A Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Fertőszentmiklóson és Petőházán tanuló diákjainak nem kell külön iskolalátogatási igazolás, mivel a tanulói jogviszonyt az iskola leigazolja.

A jövedelem mértékének igazolása a kérelmező nyilatkozatával történik. Kiskorú esetében a kérelmet a kiskorú törvényes képviselője írhatja alá.

A kérelem formanyomtatvány letölthető  ITT  vagy átvehető a Polgármesteri Hivatalban.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kérelem mindkét oldalát a törvényes képviselőnek alá kell írni!

A támogatást nagykorú gyermek, törvényes képviselő vagy meghatalmazottja veheti át.

Meghatalmazás megtalálható ITT.

Petőháza, 2023. szeptember 9.

                                                        Dr. Horváth Tímea

                                                                        jegyző