Tájékoztató lakossági fórumról

‹ Vissza a hirdetményekhez

Tárgy: Petőháza község szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosítása (Rp.I.113-15)- Véleményezési dokumentáció

Tisztelt petőházi Lakosok! 

Tájékoztatom T. Lakosságot, hogy Petőháza Község Szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosítása a mellékelt dokumentumok szerinti tartalommal folyamatban van. 

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 143/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése szerint a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § (3), (5) és (6) bekezdése szerinti előzetes és munkaközi tájékoztatás  

lakossági fóruma kizárólag elektronikus úton történik. Az észrevételeket és javaslatokat az előzetes tájékoztató és az elkészült tervezet önkormányzati honlapon történő közzétételétől számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton.

Fentiekre tekintettel kérem, hogy amennyiben a fent megjelölt és mellékelten csatolt rendezési tervmódosítással illetve véleményezési dokumentációval kapcsolatban észrevétele, javaslata van, azt 15 napon belül elektronikus úton megtenni szíveskedjen. 

Az észrevételek, javaslatok megtételének határideje: 2020. május 12. (kedd) 

Az észrevételeiket, javaslataikat az alábbi email címre küldhetik el: igazgatas@petohaza.hu 

A véleményezési dokumentáció elérhető ITT

Az észrevételek, javaslatok megtételére jogosultak köre Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017.(V.8) önkormányzati rendelete szerint: 

  a) a településen bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetesszemély;  

b) a településen székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozás;

c) nyilvántartott érdekképviseleti szervezet, amelynek a település a működési hatókörébe tartozik;

d) bejegyzett civil szervezet, amelynek a település a működési hatókörébe tartozik;

e) a településen működő, jogszabályban elismert egyház.

Együttműködésüket köszönjük! 

Petőháza, 2020. április 27. 

                                                                                                 Lévainé Soós Klára

                                                                                                      polgármester