LAKOSSÁGI FÓRUM

‹ Vissza a hirdetményekhez

HIRDETMÉNY


A partnerségi egyeztetése szabályairól szóló Petőháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2017. (V. 8.) önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 62. § (1) bekezdésében előírtak szerint a község önkormányzata partnerségi egyeztetést kezdeményezett fenti témában.

A partnerségi egyeztetés témája a mellékelt dokumentáció szerint:

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 17/2017.(XII.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban TKR) módosítása

A TKR módosítása a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 62.§ és 70/A § szerint történhet. A partnerségi egyeztetés Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (V.8.) önkormányzati rendelete alapján valósul meg.

A partnerségi egyeztetés során lakossági fórum kerül megtartásra, melynek helyszíne és időpontja:

    KÖZÖSSÉGI HÁZ
    Petőháza, Kinizsi Pál u. 51.
    2024. február 05. 18.00 óra

Az egyeztetésben résztvevők:

a) a településen bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy;

b) a településen székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozás;

c) nyilvántartott érdekképviseleti szervezet, amelynek a település a működési hatókörébe tartozik;

d) bejegyzett civil szervezet, amelynek a település a működési hatókörébe tartozik;

e) a településen működő, jogszabályban elismert egyház

A módosítással kapcsolatban észrevételeket, javaslatokat tehetnek írásban a lakossági fórumot követő 8. napig, az alábbi módokon:

- papír alapon az önkormányzat hivatalában, nyitvatartási időben történő személyes leadással,

- levélben az önkormányzat címére (9443 Petőháza, Kinizsi P. u. 42.) történő megküldéssel,

- elektronikus levélben jegyzo@petohaza.hu e-mail címre történő megküldéssel.

Petőháza, 2024. január 17.

                                                                                                                Lévainé Soós Klára

                                                                                                                     polgármester

Partnerségi egyeztetés

Petőháza

A partnerségi egyeztetése szabályairól szóló Petőháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2017. (V. 8.) önkormányzati rendeletben meghatározottak és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 62. § (1) bekezdésében előírtak szerint a község önkormányzata partnerségi egyeztetést kezdeményezett fenti témában.

A partnerségi egyeztetés témája:

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 17/2017.(XII.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban TKR) módosítása

Módosult a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11/B, 12. § (2) bekezdése és a 16/E. §, amelyek jelentősen megváltoztatták a reklámok, reklám felületetek telepítésének lehetőségét.

A módosítások lényege, hogy a reklámhordozók számát, nagyságát, azok le- és befedését nem korlátozhatja az önkormányzat a rendeletében, illetve, ha van ilyen korlátozás, akkor azt 2024. január 31-ig módosítania kell.

A TKR módosítása a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 70/A § szerint történhet.

A partnerségi egyeztetés időtartama: Meghirdetés: 2024. január 17, fórum megtartása + 8 nap kérdés, észrevétel lehetősége

A témával kapcsolatos lakossági fórum időpontja: 2024. február 05. 18.00

Helyszín: Közösségi Ház Petőháza, Kinizsi Pál u. 51.

Kérem, ha észrevétele, javaslata van a témával kapcsolatban, azt a lenti elérhetőségek egyikén jelezze a partnerségi egyeztetés időtartama alatt.

Posta cím: Petőháza Község Önkormányzata

9443 Petőháza, Kinizsi P. u. 42.

Telefon: 99/544-071

E-mail: jegyzo@petohaza.hu